#11708

BaXuZ
Participant

taman prije nego odem na platformu, kako da ti se odužim?