HomeForums[Ri051] Members OnlyServerT-Com GOVNOOOOOO!!!!!Reply To: T-Com GOVNOOOOOO!!!!!

#12149

Troky
Keymaster

filtriranje p2p (i drugog) prometa po headeru nije ništa komplicirano i radi se na isti način kao i filtriranje po portovima…

stvar je u traffic shaperu, tj. u tome kako ga je koji isp konfao…

čisto za primjer (1Mbit download)… moguće ga je namjestiti tako da postoji zagarnatirana brzina, recimo 768kbit/s sa gornjom granicom od 1Mbit tako da je burst time 5s/10s što znači da kad nešto počnete srkati u prvi 5 sekundi imat ćete full speed, a onda 10s 768kbit (donja granica)… sami izračunajte prosjek.

Ovo je samo jednostavan primjer… konfiguracija traffic shapera može biti puno kompliciranija i MOŽE se adaptirati po portu, protokolu, servisu, broju cipele i sl…