#12227

KrLe
Participant

RADI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Moje klase su postale abstraktne, polimorfne, sa dinamičkom alokacijom i pointerima.

JA SAM CARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!