HomeForums[Ri051] Members OnlyKlanska LigaMalo o statistikamaReply To: Malo o statistikama

#12374

Troky
Keymaster

Ja leader bodove shvaćam kao poticaj teamleaderu da pazi šta radi, ali kad malo bolje razmislim, kod bodovanja je team leader onaj koji ima prvu pljucu što ga ne čini team leaderom…

1b opcija pada u vodu