#12464

Troky
Keymaster

LOL… dodijelio sam 5 brojeva gorespomenutim mapama (osim bordera) ali sam dodao i steamroller pod brojem 6 te sam pristupio bacanju kocke…

… i kocka se okrenula na, pogodite, 6