#12479

B051LjKo
Participant

Ne… to je onaj ljubitelj konjice koji nikad nije obilazio bojište, nije shvaća što je to rov, betonski bloket i bodljikava žica… te zaštoo bi isti mogli smetati jurišu konjice…. no najpoznatiji je po izjavi “Strojnica je precijenjeno oružje”, kada je poslao nekoliko stotina tisuća ljudi u lagani marš prema njemačkim rovovima…. ne treba komentirati što je nekoliko Špagina učinilo masi koja nije smijela tržati već isključivo ponosno i uspravno stupati…