HomeForums[Ri051] Members OnlySiteNova match statististikaReply To: Nova match statististika

#15534

LittleCannon
Moderator

Statistika se bazira na ukupnim bodovima bez leader-pointsa s time da su bodovi normalizirani što znači da se bodovi (po meču) dijele s bodovima igrača (iz bilo kojeg tima) koji ima najviše bodova i množi sa 100.

Shvacam zasto, ali ne shvacam kako???