HomeForums[Ri051] Members OnlySiteNova match statististikaReply To: Nova match statististika

#15535

Troky
Keymaster

1. Iz log-a se izvuku bodovi za svakog igrača (Ri051 i opfor-a).

2. Od tih 8 brojeva nađe se najveći

3. Bodovi svakog igrača dijele se sa brojem dobivenim u 2. točki i množe sa 100… Naravno više nas ne interesiraju bodovi opfora.

4. U slučaju pobjede/poraza se množe/dijele sa 2

5. Dobiveni rezultat je broj bodova za dotični meč i zbraja se os rezultatima ostalih mečeva dobivenim na isti način.

Jasnije?