HomeForums[Ri051] Official ForumTech SupportDelayed write failedReply To: Delayed write failed

#16478

LittleCannon
Moderator

hmmm, probaju u biosu ugasiti opciju “PCI Delayed Transaction”

Drugo, nakon cega se greska pojavila prvi put (nakon reinstalacije me zanima).

trece, da li je greska ponovljiva, odnosno da li je mozes namjerno izazvati?