HomeForums[Ri051] Official ForumOpcenito – MainDOOOOOOOOBBBBIIIIOOOOOOO SAAAAAAMMMMM SIIIIIINNNNNAAAAAReply To: DOOOOOOOOBBBBIIIIOOOOOOO SAAAAAAMMMMM SIIIIIINNNNNAAAAA

#16684

Dakky
Participant

JUUUUUUUUPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Čestitke majci, sinu zdravlja a otac će da nas zalije !zivili

ne bi rijec reko