#19235

Baal-Key
Participant

Ja dolazim, ako ne bude neka jača kiša i ako nas bude bar 10.

Stole dolazi ako nema kiše.

Žic će mi kasnije javiti hoće li moć.