#19263

Baal-Key
Participant

Da, nije baš poticajno vrijeme…

Hoćemo li se nadati prestanku kiše ili da odmah otkažemo?