#19369

d3uha
Participant

ova dva studenta bi isto dopalila

to je 11 ako sam pobrojao dobro