#21515

RimtuTiTuki
Participant

Dakle:

Juha

Rimtu

Troky/2

Shasher/2

Pepić

Lignjinih par

dakle 3 sigurnih 2 napola, i koliko lignja skupi?

Ovih mojih dvoje ne može danas