#24700

RimtuTiTuki
Participant

Može.

Btw, gdje na Učki bi se to dešavalo? S obzirom na potencijalni snjeg koji bi mogao do tada pasti…