#25766

Zh0rZh
Participant

Neki virtualni net adapteri znaju imat 00:00:…:00 adrese. Da nemaš nešto od toga?

Inače na većini rutera možeš probat preko SSH napravit tcpdump na svakom interfejsu, iz toga onda lako vidiš šta se događa i kamo ide promet. Ako nemaš nikakvog prometa na interfejsu, ne sekiraj se.