HomeForums[Ri051] Official ForumTech SupportNova graficka?Reply To: Nova graficka?

#4798

Troky
Keymaster

grow up.

Najpametnije bi ti bilo da strpaš tu lovu u džep i pozoveš suborce van da se svi lijepo zapiju i gotovo… ko je vidio kupovat grafičke kartice i sl.?? :))