#4875

Troky
Keymaster

Mujo i križaljka

Mujo rješava križaljku:

Telefonski poziv (3 slova) ZVR

Grad u Italiji (3 slova) TRS

Vrsta životinje sa kućicom (3 slova) PAS

Nije gladan (3 slova) JEO

Vidi sliku (5 slova) VIDIO

Ženin brat (5 slova) HAMID

Vrsta metala (4 slova) PLEH

Neophodan začin (2 slova) CE

Dio pribora za jelo (3 slova) ZUB

Žensko dijete (3 slova) ONA

Najmanji troznamenkasti broj (3 slova) OOO

Mjera za težinu (4 slova) UTEG

Hladno oružje (7 slova) PENDREK

Inicijali pjesnika Jesenjina PJ

Morski greben (2 slova) MG

Zlato ZL

Biblijska ličnost (3 slova) POP

Mjera za dragocjenosti (5 slova) NOVAC

Dragi kamen (4 slova) MILI

Zajednica muškarca i žene (4 slova ) STAN

Kokošji proizvod (4 slova) SUPA

Neizlječiva bolest (3 slova) KAP