#6782

LittleCannon
Moderator

Ah da kopija se dobiva u razmjenu za hmeljnu preradjevinu.