#8863

BaXuZ
Participant

ne, bax se nakon nekoliko godina ponovo spojio na iskricu po kojoj je haračio davno, s uspjehom